Part 1 制造业及先进制造技术

Part 2 先进制技术与系统的基础理论

Part 3 先进制造工艺与装备

Part 4 现代设计理论和方法

Part 5 虚拟制造

Part 6 先进制造生产模式与管理

Copyright 1999—2000 IMT,GDUT Prof.Dr.Wang Chengyong.

All rights reserved.


_CLOCK_